Unie jako místo digitální šance pro ČR | Europoslanec Pavel Svoboda
novinky Pavel Svoboda

Unie jako místo digitální šance pro ČR

Publikováno 1. 2. 2016

Unie jako místo digitální šance pro ČR

Digitální trh má velký potenciál pro další ekonomický rozvoj Evropy. V roce 2014 prodávalo pouze 12% obchodníků své zboží po internetu spotřebitelům v jiných členských státech. V rámci domácího trhu však své zboží po internetu nabízelo 37% obchodníků. Podobně na straně spotřebitelů pouze 15% nakupovalo on-line z jiného členského státu, zatímco v rámci domácího trhu tak činilo 44%.

Společný trh je jednou z největších výhod sjednocené Evropy. Evropská unie s více než půl miliardou obyvatel je navzdory silným USA a rychle rostoucí Číně největším světovým trhem. To, že jsme jeho součástí, je ohromnou výhodou pro naši ekonomiku, protože právě naše členství ji udržuje konkurenceschopnou. Členství v EU láká investory, pomáhá nám udržovat nízkou nezaměstnanost, uspokojivý hospodářský růst a celkově zvyšuje náš blahobyt. V dnešní digitální době moderních technologií však již trh zboží a služeb nestačí. Evropa potřebuje mít i jednotný trh myšlenek a inovací, aby si udržela své výsadní postavení ve světě.

K tomu abychom dokázali o ideje a inovace náš společný trh rozšířit, je třeba vybudovat jednotný digitální trh. To se samozřejmě neobejde bez evropské legislativy. Evropský parlament si toho je vědom a proto projednává návrhy předpisů týkajících se smluv o poskytování digitálního obsahu, přeshraniční přenositelnosti on-line služeb či smluv o prodeji zboží on-line.

Tyto návrhy odstraní překážky, které brání obchodování on-line. Má ambici zajistit jednotná pravidla pro obchodníky a tím ušetří náklady spojené s různými zákony v různých státech Evropy. Obchodování bude jednodušší a levnější. Stejně tak budou v celé Evropě jednotná pravidla pro spotřebitele. Nebude se tedy moci stát, že by se s českým zákazníkem německého internetového obchodu jednalo hůře, než s německým. Větší konkurence povede ke snížení cen, tedy ke zvýšení spotřeby a podpoře hospodářského růstu a dalšího ekonomického rozvoje Evropy.

Pro české podnikatele i spotřebitele je přitom jednotný digitální trh velkou šancí. Pro prodej zboží je dnes nabízení na internetu nezbytné. Většinou ho však obchodníci nabízí kvůli stávajícím překážkám pouze pro spotřebitele v domovských státech. Konkrétně je podíl obchodníků nabízejících zboží on-line přeshraničně třikrát menší než těch nabízejících zboží pouze na domácí trhu. Je tu tedy potenciál, spotřebitelé si budou moci snadno nakupovat z pohodlí domova a ze všech koutů Evropy.

Stejně tak je to s dalšími na první pohled nezáživnými předpisy, kterých se ujal Výbor pro právní záležitosti (JURI) Evropského parlamentu (v poslední době např.: pravidla pro přeshraniční vymáhání drobných nároků či pravidla pro přeshraniční insolvenční řízení). Za všemi těmito nudnými změnami k lepšímu je spousta práce a nekonečných jednání. Ukazuje to však, jaké možnosti díky členství v Evropské unii máme.

Podobným přínosem je i silné slovo jednotné Evropy v mezinárodních jednáních s neunijními zeměmi. Aby toto slovo bylo silné, musí být Evropa jednotná. Je Česká republika schopna vyjednat nová pravidla ochrany osobních údajů se Spojenými státy? Není. Stejně jako by toho zřejmě nebyla schopna ani např. osamocená Francie.  A abychom byli sami spokojeni s tím, co jednotná Evropa prosazuje, musíme k tomu dát sami názor a taková rozhodování iniciovat. ČR může dát vzniknout novým evropským pravidlům. To se ale může podařit pouze tehdy, pokud celý evropský prostor vezmeme za vlastní a český zájem nebudeme definovat pouze v protikladu k zájmu evropskému (bruselskému).

Domnívám se, že neexistuje žádný relevantní argument proti společnému digitálnímu trhu, proti možnosti nabízet či poptávat zboží na tomto společném trhu. Existují pouze limity, které chceme ve vlastním zájmu zachovat, a které se týkají především ochrany kulturní rozmanitosti EU a také limity faktické, které plynou z nepřipravenosti prostředí v jednotlivých státech.

Český zájem začíná tam, kde opouštíme český dvoreček a rozhlédneme se, jak kdákají slepice za sousedovými humny a za kolik je chleba ve vzdálenějších krajích.  S digitálním trhem máme novou šanci na úspěch.