Evropská komise spustila veřejnou konzultaci ke střídání zimního a letního času | Europoslanec Pavel Svoboda
novinky Pavel Svoboda

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci ke střídání zimního a letního času.

Publikováno 9. 7. 2018

Skupina europoslanců ze všech osmi frakcí Evropského parlamentu pracovala po celé volební období od roku 2014 na tomto problému a její úsilí přineslo další plod. Nejprve to byla analýza výzkumného střediska Evropského parlamentu (2017). Na jejím základě plénum Evropského parlamentu přijalo usnesení z 8. 2. 2018 o úpravě času (2017/2968(RSP)), vyzývající Evropskou komisi, aby „provedla důkladné posouzení směrnice 2000/84/ES a případně předložila návrh na její revizi“.

Evropská komise nyní této výzvě vyhověla. Zahájení veřejné konzultace je krok, který Komise používá tehdy, když uvažuje o přijetí nové legislativy, anebo o změně legislativy stávající, v tomto případě o změně uvedené směrnice. Nutno podotknout, že název této konzultace „o úpravě letního času“ je mírně zavádějící, jakkoliv vychází i z názvu příslušné směrnice: úsilí europoslanců nesměřuje ke zrušení letního času, ale ke zrušení střídání zimního a letního času; pokud si to evropští občané budou přát, nechť zůstane letní čas po celý rok.

V čele skupiny europoslanců, kteří požadují změnu současného režimu střídání času, stojí Pavel Svoboda (ELS/KDU-ČSL), předseda právního výboru EP. „Mám z toho velkou radost. Zrušení střídání času v celé Evropě bylo heslem KDU-ČSL v kampani do Evropského parlamentu v roce 2014. Ukázalo se, že téma zrušení střídání času rezonuje napříč evropskými zeměmi, jenom jednotlivé iniciativy za zrušení času o sobě nevěděly. Ve Finsku 70 tisíc lidí podpořilo petici týkající se střídání času. V Estonsku jde o vážné politické téma. V Polsku o tom jednají v Parlamentu. Nám se podařilo tyto všechny iniciativy sjednotit a v Evropském parlamentu máme silnou podporu napříč všemi frakcemi. Myslím si také, že i současná spolupráce s rakouským předsednictvím v EU a jeho kladným postojem k navrhované změně nám v tomto ohledu pomůže a přispěje k úspěchu,“ dodává Pavel Svoboda.

V Česku existuje petice proti střídání zimního a letního času „For One Time Only“, kterou vede senátor Petr Šilar (KDU-ČSL).
Pokud máte zájem zapojit se do této veřejné konzultace a vyjádřit se ke střídání a letního a zimního času, můžete tak učinit zde.